Przejdź do treści

Stowarzyszenie Teatralne Legion - Nie jesteśmy nazwiskami. Jesteśmy: twórcami, pasjonatami, marzycielami, entuzjastami, myślicielami, filozofami naszego teatru. Tworzymy myśli - nie fabułę; idee - nie dzianie się; przesłanie - nie akcje. Przesłanie odbiera widz: ze słów, między słowami, poza słowami, ponad słowami. Myśl biegnie na styku: twórcy - teatr - widz. Biegnie niezależnie, tworzy własne wizje.

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Upowszechnianie i propagowanie twórczości emigracyjnej oraz sylwetek jej twórców ze szczególnym naciskiem
      na emigrację polską.
  2. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o wkładzie emigracji polskiej w kulturę polską i innych narodów.
  3. Działania na rzecz wymiany kulturalnej Polonia - Ojczyzna - kraj osiedlenia.
  4. Współpraca z instytucjami powołanymi do działań na rzecz emigracji/Polonii.
  5. Upowszechnianie wiedzy o dziejach emigracji i Polonii polskiej.
  6. Pomoc twórcom kultury mieszkającym poza granicami Ojczyzny.
  7. Budowanie więzi Polonia - Ojczyzna na polu kultury.
  8. Propagowanie współpracy kulturalnej w ramach integracji europejskiej.
  9. Działania na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiej historii, kultury
      i tradycji.
 10.Tworzenie płaszczyzny wymiany pomiędzy ludźmi i instytucjami zainteresowanymi rozwojem i promocją kultury.
 11. Inicjowanie oraz wspieranie rozwoju kulturalnego gminy Kórnik.
 12. Promocja i wspieranie artystycznie uzdolnionej młodzieży.
 13. Wyrównywanie szans dostępu do kultury i sztuki osób niepełnosprawnych.
 14. Doprowadzenie do powołania teatru Legion i dbałość o jego dalszy rozwój.

Wróć do spisu treści